تشنه ام چشام پی چشمای آبیه...

صدای هیشکی غیر تو

به گوشم آشنا نبود

تو قلب من به غیر تو برای هیشکی جا نموند

چه مرگیه همین که با تو زندگی نمیکنم

بزرگترین عذابه این که بچگی نمیکنم


نذار بگیره عطر تو هوای اون غریبه ها

میگن دوست دارن ولی دارم میگم فریبه ها!!!

تو گمشدی که گم بشه تموم خنده های من

کجا برم بدون تو کجایی بی وفای من


عشق مثل خوابیه ، عشق چه سرابیه

تشنه ام ، چشام پی چشمای آبیه

وای چه عذابیه چه انتخابیه

دل مست بوی اون موی شرابی


یه جوری بی اراده ام چشام به فال حافظه

نمیری از خیالم و خرابه حال حافظه

به اشک توی آینه ها دوباره بوسه میزنم

نمیرسه به گوش تو صدای گریه کردنم


عشق مثل خوابیه عشق چه سرابیه

تشنه ام چشام پی چشمای آبیه/ 0 نظر / 23 بازدید