جنون...

مرا ز خاطر هیچ کس جدانکند

که دشمنم به دلم این جفا روا نکند

برای حال کسی چون من از گذشته نگو

که درد خاطره را خاطره دوا نکند

به این من همه بی دل فقط مگو مجنون

که حق مطلب ما را جنون ادا نکند

خدا مرا زخیال تو در امان دارد

به این خدا نشناسد بگو , خدا نکند


با این که حتی تو زندگیمون

یه روز خوبم باهم ندیدیم

اما هنوزم باور نکردم, ما زنده ایم و از هم بریدیم


با اینکه توی بود و نبودت

تنها دلیل دیوونگیمی

اصرارم اینه هرجا که میرم

میگم هنوزم تو زندگیمی!!!


مثل یه دیوونه شدم

که خستس از دیوونگیش

ولی نمیزاره جنونشم بمیره

یکی به دادم برسه

به قیمت کشتن من

امید برگشتنتو ازم بگیره!!!


داره منو نگفته هام

بدجوری بیمار میکنه

اینقدری که سکوت من یه شهرو بیدار میکنه

/ 0 نظر / 40 بازدید